SpaMagazine je informačně-společenský měsíčník pro informovanost lázeňských hostů, kteří se léčí v Karlových Varech a cizinců dlouhodobě žijících v Karlových Varech, o kulturním a společenském dění s komplexní nabídkou služeb a programu pro využití volného času. Magazine je svým obsahem určen pro lázeňské hosty přijíždějící do Karlových Varů, ale zároveň oslovuje v široké míře i cizince trvale či přechodně žijící v Karlových Varech. Díky hojnému počtu výtisků a rozsáhlé distribuci se dostane naše periodikum do ruky většiny návštěvníků světově známého lázeňského města.

V průběhu celého roku mají hosté možnost čerpat z našeho časopisu informace nejen o kulturním a společenském dění v Karlových Varech a jeho okolí, ale díky kompletnímu kulturnímu programu či specifickým informativním rubrikám získají snadnou inspiraci k tomu, jak využít a strávit volný čas během jejich pobytu. Všechny články v časopise jsou kromě češtiny otištěny v dalších třech jazykových mutacích a to v němčině, angličtině a ruštině.

 

10 000 ks měsíčně
100 hotelů
10 x ročně

Napište nám